Система професійного вдосконалення вчителів іноземної мови

В рамках реформи Нової Української Школи, вчителю дається свобода створення траєкторії власного професійного розвитку і вибору форм та шляхів його здійснення.

Пріоритетним завданням тренінгового центру “Лінгвіст” є надання вчителям іноземних мов можливості самостійно обирати напрями професійного розвитку, а також можливості покращення власних компетенцій.

Тренінговий центру “Лінгвіст” створив «Систему професійного вдосконалення вчителів іноземної мови» на основі «Рамки безперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов», розроблену Британською Радою спільно з МОН України та Cambridge English Teaching Framework.

Згідно з Cambridge English Teaching Framework, існує п’ять категорій знань та умінь у навчанні:
• Учні і навчання
• Викладання і оцінювання
• Професійний розвиток і цінності
• Уміння користуватися мовою
• Знання мови та мовна обізнаність

Чотири етапи являють собою смуги зростаючої компетентності, які можуть характеризуватися поступовим розширенням розуміння методики викладання і застосовуватися все більш досконало, використовуючи ширший спектр методів через складніший спектр ситуацій і контекстів.

Оцінювання власних потреб є важливим елементом професійного розвитку, тому для встановлення поточного рівня компетенцій стосовно цієї структури викладач може пройти самодіагностику.

Система професійного вдосконалення вчителів іноземної мови допомагає вчителю визначити уміння, якими вони вже володіють, а також уміння, які необхідно розвивати. Адже за допомогою системи Тренінгового центру “Лінгвіст” у вчителів є можливість:

 • Визначити, де вони знаходяться у своєму розвитку.
 • Спланувати, де хотіли б бути.
 • Обрати курс, який допоможе набути необхідні знання і уміння.

Тренінговий центр «Лінгвіст» пропонує систему очних, змішаних та онлайн курсів, а також використовує курси Кембриджського Університету для покращення знань і умінь в кожній категорії.


Для вдосконалення власного рівня знання мови, ми пропонуємо вчителю спочатку визначити власний рівень володіння англійською мовою за допомогою онлайн-тесту з подальшим проходженням 120-годинного 3-рівневого (А2, В1, В2) онлайн курсу від Кембриджського університету з отриманням відповідного сертифіката.


Всі курси проводяться виключно англійською мовою, адаптованою до рівня слухача. З метою підвищення ефективності навчання, ми намагаємося формуємо групи вчителів з однаковим рівнем.

Система професійного вдосконалення вчителів англійської мови від «Лінгвіст»:

 • Системний підхід у проведенні тренінгів з сучасної методики викладання.
 • Можливість провести самодіагностику знань мови і методики викладання. Безкоштовне тестування на знання мови, а також самооцінка викладацьких компетенцій.
 • Слухач сам будує свій курс згідно з власними пріоритетами. Також слухачі отримають безкоштовні рекомендації спеціалістів щодо вибору оптимальної стратегії власного професійного вдосконалення.
 • Проведення тренінгів виключно іноземною мовою фахівцями з міжнародними сертифікатами
 • Комфортне навчання в групі колег з однаковим рівнем компетентності.
 • Самостійний вибір форм вдосконалення: очна, змішана, онлайн.
 • Можливість підвищити рівень володіння англійською мовою за допомогою кембриджського курсу для викладачів.

Набираємо групи:

Навчання стартує в містах:

 • Київ
 • Одеса
 • Чернігів
 • Хмельницький
 • Рівне
 • Луцьк
 • Тернопіль
 • Дніпро

Залишити відповідь